V. PLAST�K CERRAH� OKULU DAVET

 


Deerli yeler,

Trk Plastik, Rekonstrktif ve Estetik Cerrahi Dernei, ulusal ekirdek eitim programn hazrladktan sonra, bu programn lke apnda uygulanmasn desteklemek ve standardizasyonu salamak amac ile eitici eitimi kurslar almasndan, eitim st kurulu oluturulmasna, yeterlik snav ierii ve formatnn deitirilmesinden akreditasyona kadar bir dizi uygulama balatmtr. Bunlardan sonuncusu, uzmanlk eitimi veren kliniklerimizi ekirdek eitim programmzda yer alan eitim ama ve hedeflerine ulamalarn desteklemek iin ylda bir kez dzenledii Plastik Cerrahi Asistan Okulu (PLASTOK) isimli eitim etkinliidir.

lki Mays 2008de dzenlenen bu kurslarda btn eitim kliniklerimize asistan kontenjan ayrlmtr. Amacmz, btn asistanlarmzn eitimleri sresince bu kursa bir kere gelmelerinin salanmasdr. Bu ekilde asistanlarmza iletiim becerisi, hasta fotoraf ekimi, hekim sorumluluu, kanta dayal tp, makale yazma gibi standart eitim programlarnda pek yer almayan bilgi ve becerileri kazanma frsat tannmaktadr. Temel plastik cerrahi konular seiminde uygulamas klinikler arasnda eit arlkta olmayan konular tercih edilmektedir. Kursun seviyesi 4. yl ve zeri asistanlara ynelik olarak yaplandrlmtr.

Eitim program 20-22 kiilik gruplar halinde interaktif / uygulamal bir yapda hazrlanmaktadr. Didaktik sunumlardan ziyade konu ile ilgili temel bilgilerin hayata geirme yntemlerinin, algoritmik yaklamlarn, hata yaplabilecek sorunlu alanlarn ve uygulamada kolaylatrc ipularnn tartld, deneyim aktarmna dayanan bir eitim program tercih edilmektedir. Eitmen seiminde gnlllk ve konuya hakimiyet kadar, tarif edilen eitim ynteminin uygulanabilmesi iin eitici eitimi sertifikas sahibi olmak da esas alnmaktadr. Derslerdeki sunum kalitesi ve katlmc memnuniyeti her yl creti karlnda bamsz bir kurum tarafndan deerlendirilmekte ve bu sonulara gre program gelitirilmektedir.

Bu ylki programda eitim mfredatlarnda pek yer almayan lazer ve medikal estetik uygulamalar eklenmi olup farkl tiplerde lazer platformlar ve medikal estetik ekipmanlar getirilerek uygulamal bir eitim verilmesi planlanmtr.

Bu eitim faaliyeti asistanlarmza ynelik olduu iin, kurs maliyetleri minimal olarak (sadece ulam ve konaklama bedeli olarak) katlmclara yanstlmakta, eitim, eitici ve kalite kontrol masraflarnn tamam Dernek ve sponsorlar tarafndan karlanmaktadr.

Okulun en az eitim kadar nemli dier bir amac da farkl kliniklerden gelen ve ileride plastik cerrahide bir kua temsil edecek olan asistanlarn birbirlerini tanyabilecekleri bir sosyal ortam oluturmaktr.

Derneimiz www.plastikcerrahiokulu.org  ismini satn alm ve yaplm/yaplacak btn okul etkinliklerini bu adreste sonu raporlar ile beraber herkese ak olacak ekilde dosyalamay planlamaktadr. Daha nceki okul etkinlikleri ile ilgili bilgilere sa taraftaki balantlardan ulaabilirsiniz. Bu eitim etkinliine destek vermenizi diliyor, sayglar sunuyoruz.

Prof. Dr. Shan Ayhan
Bilimsel ler ve Plastik Cerrahi Okulu Sorumlusu

Plastik Cerrahi Asistan Okulu (PLASTOK) Ynetimi
 

Prof. Dr. Shan Ayhan

Prof. Dr. Ferit Demirkan Prof. Dr. Reha Yavuzer

Prof. Dr. Eksal Karg

     
  Dr. Gzin Yeim zgenel