.:: II. Plastik Cerrahi Asistan Temel E�itim Kursu ::.

 


Değerli üyeler, Sevgili Asistanlar

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan birinci ve ikinci yıl asistanlarına yönelik planlanan "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" 6-8 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'da yapılacaktır.


Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği olarak uzmanlık eğitimi veren kliniklerimizi çekirdek eğitim programımızda yer alan eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için her yıl 4. yıl ve üzeri asistanlarımız için "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" çerçevesinde asistanlarımıza yönelik eğitim kursları yine ilkbaharda düzenlenecektir.


Bu şekilde asistanlarımıza iletişim becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, hekim sorumluluğu, kanıta dayalı tıp, makale yazma gibi standart eğitim programlarında pek yer almayan bilgi ve becerileri kazanma fırsatı tanınmaktadır.

Geleceğimizin plastik cerrahlarını iyi yetiştirmek kadar, birbiri ile iletişim içerisinde ve deontolojik kuralların farkında olan paylaşımcı, mesleğini severek ifa eden bireyler olarak yetiştirmek de bu okulun hedefleri arasındadır. Amaç okul sonunda geleceğe daha umutla bakan, kendine daha güvenli cerrahlar olunmasına katkıda bulunmaktır. Okulun en az eğitim kadar önemli diğer bir amacı da farklı kliniklerden gelen ve ileride plastik cerrahide bir jenerasyonu temsil edecek olan asistanların birbirlerini tanıyabilecekleri bir sosyal ortam oluşturmaktır.

6-8 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak olan bu programa katılmak isteyen birinci ve ikinci yıl asistanlarımız kayıt için organizasyon sekreteryasına başvurabilirler.

Eğiticilerimizin bu eğitim faaliyetlerine destek vermesini diliyor, saygılar sunuyoruz.


Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu