DAVET


Geleceğimizin Plastik Cerrahlarına,

Bu yıl düzenlenecek olan dördüncü yıl ve üzeri asistanlara yönelik planlanan "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" 24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Xanadu Otel Antalya'da yapılacaktır.

Asistan Okulu, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi veren Anabilim Dalı ve Kliniklerin müfredatlarında çeşitli nedenlerle eksik olabilecek konuların eğitimini vermek, Çekirdek Eğitim Programının uygulanmasını kolaylaştırmak / desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu okullarda bir yandan bilimsel temel eşitlik sağlanmaya çalışılırken, diğer taraftan çeşitli kurumlardan gelen asistanların sosyal bir ortamda tanışmaları sağlanarak yetişen kuşaklar arasında dayanışmanın da temelleri atılır. Değişik eğiticilerin deneyimlerinden ve hastaya yaklaşım tarzlarından yararlanılması ve erken yaşlarda dağarcıklara eklenmesine fırsat verilirken, iletişim becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, plastik cerrahların mediko-legal sorumlulukları, makale yazma, kanıta dayalı tıp gibi standart eğitim programlarında yer almayan bilgi ve becerileri de kazanmanın zemini oluşturulur. Eğitim hayatında çok karşılaşılmayan konular ile pratikte çok gerekli olan konular aktif/interaktif eğitim teknikler aracılığı ile aktarılır.

Geleceğimizin plastik cerrahlarını iyi yetiştirmek kadar, birbiri ile iletişim içerisinde ve deontolojik kuralların farkında olan paylaşımcı, mesleğini severek ifa eden bireyler olarak yetiştirmek de bu okulun hedefleri arasındadır. Amaç okul sonunda geleceğe daha umutla bakan, kendine daha güvenli cerrahlar olunmasına katkıda bulunmak, sosyal aktiviteler ile anılara hatırlandıkça gülümseten sayfalar eklemektir.

20 Mart 2024 tarihine kadar web sayfası üzerinden kayıt yaptırmanızı hatırlatırız.

TPRECD Yönetim Kurulu adına
Bilimsel İşler Sorumlusu - Prof. Dr. Ersoy Konaş