III. PLASTİK CERRAHİ OKULU DAVET

 

Değerli Üyeler,

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, ulusal çekirdek eğitim programını hazırladıktan sonra, bu programın ülke çapında uygulanmasını desteklemek ve standardizasyonu sağlamak amacı ile eğitici eğitimi kursları açılmasından, eğitim üst kurulu oluşturulmasına, yeterlik sınavı içeriği ve formatının değiştirilmesinden akreditasyona kadar bir dizi uygulama başlatmıştır. Bunlardan sonuncusu, uzmanlık eğitimi veren kliniklerimizi çekirdek eğitim programımızda yer alan eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için yılda bir kez düzenlediği ‘Plastik Cerrahi Asistan Okulu’ isimli asistanlarımıza yönelik eğitim kurslarıdır.

İlki Mayıs 2008’de düzenlenen bu kurslarda bütün eğitim kliniklerimize birer asistana kontenjanı ayrılmıştır. Amacımız, bütün asistanlarımızın eğitimleri süresince bu kursa bir kere gelmelerinin sağlanmasıdır. Bu şekilde asistanlarımıza iletişim becerisi, hasta fotoğrafı çekimi, hekim sorumluluğu, kanıta dayalı tıp, makale yazma gibi standart eğitim programlarında pek yer almayan bilgi ve becerileri kazanma fırsatı tanınmaktadır. Temel plastik cerrahi konuları seçiminde uygulaması klinikler arasında eşit ağırlıkta olmayan konular tercih edilmektedir. Kursun seviyesi 4. yıl ve üzeri asistanlara yönelik olarak yapılandırılımıştır.

Eğitim programı 20-22 kişilik gruplar halinde interaktif / uygulamalı bir yapıda hazırlanmaktadır. Didaktik sunumlardan ziyade konu ile ilgili temel bilgilerin hayata geçirme yöntemlerinin, algoritmik yaklaşımların, hata yapılabilecek sorunlu alanların ve uygulamada kolaylaştırıcı ipuçlarının tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir eğitim programı tercih edilmektedir. Eğitmen seçiminde gönüllülük ve konuya hakimiyet kadar, tarif edilen eğitim yönteminin uygulanabilmesi için ‘eğitici eğitimi’ sertifikası sahibi olmak da esas alınmaktadır. Derslerdeki sunum kalitesi ve katılımcı memnuniyeti her yıl ücreti karşılığında bağımsız bir kurum tarafından değerlendirilmekte ve bu sonuçlara göre program geliştirilmektedir.

Bu yılki programda eğitim müfredatlarında pek yer almayan lazer ve medikal estetik uygulamaları eklenmiş olup farklı tiplerde lazer platformları ve medikal estetik ekipmanları getirilerek uygulamalı bir eğitim verilmesi planlanmıştır. Yine bu yıl Yargıtay Hakimi Sayın Nurten Fidan Okula katılarak, hekimin tıbbi sorumlulukları ve eser sözleşmesi konusunda ders verecektir.

Bu eğitim faaliyeti asistanlarımıza yönelik olduğu için kurs maliyetleri minimal olarak (sadece konaklama bedeli olarak) katılımcılara yansıtılmakta, eğitim, eğitici ve kalite kontrol masraflarının tamamı Dernek ve sponsorlar tarafından karşılanmaktadır.

Okulun en az eğitim kadar önemli diğer bir amacı da farklı kliniklerden gelen ve ileride plastik cerrahide bir jenerasyonu temsil edecek olan asistanların birbirlerini tanıyabilecekleri bir sosyal ortam oluşturmaktır.

Derneğimiz www.plastikcerrahiokulu.org ismini satın almış ve yapılmış/yapılacak bütün okul faaliyetlerini bu adreste sonuç raporları ile beraber herkese açık olacak şekilde dosyalamayı planlamaktadır. Daha onceki okul faaliyetleri ile ilgili bilgilere sag taraftaki linklerden ulasabilirsiniz. Bu eğitim faaliyetine destek vermenizi diliyor, saygılar sunuyorum.
 
Doç .Dr .Ferit Demirkan
Bilimsel İşler ve Plastik Cerrahi Okulu Sorumlusu