GENEL BİLGİLER


Okul Tarihi
24-28 Nisan 2024 tarihlerinde Xanadu Otel - Antalya - Belek’de yapılacaktır.

Okul Dili
Okul dili Türkçe'dir.

Kayıt Şartları
Okula 4. yıl ve üzeri plastik cerrahi asistanları katılabilir.Anabilimdalı veya Klinik şefinizden 4.yıl veya üzeri yıl asistanı olduğunuza dair imzalı belge alıp asistanokulu@valor.com.tr adresine mail atmanız gereklidir.

A. Eğitmenler için
Eğitmen olmak isteyen üyelerimizin, Plastik Cerrahi Asistan Okulu Yönergesi gereği,
· “Eğitici Eğitimi Kursu” sertifikası sahibi olmaları
· Belirtilen programa göre hangi konuda ders vermek istiyorlarsa bir sunum planı ile başvurmaları
· O konuda en az 5 adet doğru/yanlış ve 5 adet çoktan seçmeli test sorusunu eklemeleri
· Verecekleri dersin yazılı metinini kurstan 1 ay önce teslim etmeyi taahhüt etmeleri
Eğitmen olmak isteyen üyelerimizin drtosunz@gmail.com adresine başvurmaları rica olunur.
Her konu başlığı için 1 veya 2 eğitmen yeterli olmaktadır.

B. Asistanlar için
Asistan olarak katılacakların,
· Eğitimlerinin 4. veya daha ileri düzeyinde olmaları
· Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik Şefi tarafından önerilmeleri
· Tam katılımı taahhüt etmeleri